Toimintakertomus

Saatuaan vuonna 2019 merkittävän testamenttilahjoituksen Annikki ja Jorma Riekolta säätiö päätti järjestää taiteilija Annikki Riekon teoksista kootun muistonäyttelyn Kemin historiallisessa museossa. Näyttelyn avajaistilaisuus pidettiin 5.3.2020.
Saatuaan vuonna 2019 merkittävän testamenttilahjoituksen Annikki ja Jorma Riekolta säätiö päätti järjestää taiteilija Annikki Riekon teoksista kootun muistonäyttelyn Kemin historiallisessa museossa. Näyttelyn avajaistilaisuus pidettiin 5.3.2020.

Toimintakertomus 2020

Kulunut vuosi oli säätiön 20. toimintavuosi, juhlavuosi. Vuosi oli monella tapaa poikkeuksellinen.

Hallitusta työllistivät erityisesti Annikki ja Jorma Riekon testamentin velvoitteet. Miltei koko vuoden hallitus hoiti Ylipaakkolan kiinteistön, Nallelan, pihatöitä ja tilojen tyhjentämistä kiinteistön myyntikunnossa pitämiseksi.

Hallitus suunnitteli ja päätti juhlakokouksen sisällön ja kutsuvieraslistan. Kartoitettiin edustavia tiloja säilytettävien taulujen paikaksi. Paikkaa ei vielä ole päätetty. Valmisteltiin taulujen ym. taide-esineiden myyntinäyttely Sauvotalon alakertaan. Koronapandemian vuoksi niin juhlakokous kuin myyntinäyttelykin jouduttiin siirtämään turvallisempaan ajankohtaan.

Tietysti pidettiin hallituksen kokouksia, joita oli yhteensä 11. Koko ajan taustalla häiritsi korona. Hallitus peruutti, muutti aikatauluja ja harjaantui pitämään kokouksia netin kautta. Huomasimme, että hyvin suunniteltu ei ole tähän maailman aikaan puoliksi tehty.

Juhlavuoden huipputapahtumana avattiin 5.3. historiallisessa museossa Annikki Riekon muistonäyttely “Kurjen kutsu”. Näyttelyn aukioloajaksi oli päätetty 6.3.- 3.5. Avajaisvieraat olivat silminnähden ihastuneita näyttäviin, värikkäisiin tauluihin.

Säätiö lahjoitti kiitoksena yhteistyöstä Kemin Taidemuseolle Riekon taulun “Kurjen kutsu”. Lahjan otti vastaan intendentti Tanja Kavasvuo.

Masentava koronatieto tavoitti hallituksen heti avauksen jälkeen. Museo suljetaan. Siunattuna jatkona historiallinen museo pelasti näyttelyn yleisön nähtäväksi koronasta avautumisensa jälkeen ja jatkoi näyttelyaikaa koko kesäksi.

Loppuvuodesta tervehdimme riemulla tietoa, että Riekon testamentissa säätiön omistukseen tulleesta kiinteistöstä Ylipaakkolantie 339 (845-407-3-135, Nallela, Tervola) on saatu tarjous, jonka hallitus hyväksyi. Kauppakirja allekirjoitettiin 6.11.2020. Hyvästi isännöitsijän, talkkarin ja siivoojan tehtävät.

Huolimatta poikkeuksellisesta vuodesta säätiö toimi säädekirjansa mukaisin tavoittein.

Säätiön tarkoituksena on tukea, vaalia ja kehittää monipuolisesti Kemin kulttuurielämää, kuten taiteita ja perinteitä sekä Kemiä koskevaa tieteellistä tutkimusta. Säätiön jatkuvana haasteena on voimavarojensa kaikkinainen kasvattaminen.

Säätiön päätavoite oli sijoitustoiminnan suunnitelmallinen toteuttaminen niin, että varallisuus sijoitetaan paitsi turvallisesti myös tuottavasti. Säätiö on sijoittanut osan varoistaan kahteen asunto-osakkeeseen.

Aikaisemman päätöksen mukaisesti pankkitileillä olleet varat siirrettiin vuonna 2017 Op-sijoitusvakuutukseen. Annikki ja Jorma Riekon perinnön myötä säätiölle tuli myös huomattava määrä osake- ja rahastosijoituksia.

Säätiön omistamat kaksi osakehuoneistoa ovat olleet vuokralla koko vuoden ajan. As. Oy Hiskinkulmassa suoritettiin laaja peruskorjaus, jonka kustannus kasvattaa säätiön maksamaa rahoitusvastiketta ja pienentää saatavaa vuokratuloa. Harkittavaksi tuleekin säätiön yhtiölainaosuuden maksaminen pois kyseisessä asunto-osakeyhtiössä.

Apurahojen saajat

Hallitus valitsi kokouksessaan 2.4. apurahan saajat:
Kemin Rytmimusiikin Ystävät r.y. (musiikki)
Anu Sari Anette Riestola (kuvataide)
Tommi Ahonen (videokuvaus)
Anna-Sofia Brännkärr (musiikki)
Kemin Työväenyhdistys ry. (seminaari)
Taisto Saari (tieteellinen työ)
Mari Riikonen (tieteellinen työ)
Kirjoittajaryhmä Rinki (kirjallisuus)

Kemi-palkinto

Syyskokouksessa, yhdessä kulttuurilautakunnan kanssa,  jaettiin VI Kemi-palkinto. Palkinnon sai Kemin Asemapuisto Oy. Palkinnon ottivat vastaan Seppälän yrittäjäperheestä Markku Seppälä ja Katariina Seppälä.

Syyskokouksen alussa saatiin tieto, että valtuuskunnan jäsen, toimittaja Jari Vesa on kuollut. Kokous piti hiljaisen hetken hänen muistolleen.

Säätiön kevätvuosikokous

Säätiön kevätvuosikokous pidettiin 28.5. 2020 Teams-kokouksena.

Kokouksessa kuultiin toimintakertomuksen esittely, tilinpäätöksen esittely ja tilintarkastajien lausunto, jotka vahvistettiin.

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille säätiön tileistä vuodelta 2019.

Sääntömääräinen syyskokous

Säätiön sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11. 2020 niinikään Teams-kokouksena.

Kokouksessa päätettiin tulevan vuoden tulo- ja menoarvio, valtuuskunnan ja hallituksen kokoonpano sekä tilintarkastajat.

Säätiön valtuuskunnan jäsenet on alla olevassa yhteenvedossa ryhmitelty jäsenyyden päättymisvuoden mukaan.

Ahonen Olli vuoden 2021 loppuun saakka
Hanhisuanto Kari ”
Jauho Maria ”
Saarento Arja ”
Vilén Jukka ”
Peltoniemi Teuvo vuoden 2022 loppuun saakka
Nousiainen Esko ”
Tölli Tuomas ”
Knuuti Eila vuoden 2023 loppuun saakka
Mankkinen Ville ”
Anna Alm ehdolla vuoden 2024 loppuun saakka
Hiltunen Juhani ”
Hirvimäki Kimmo ”
Hyttinen Marjo ”
Kavasvuo Tanja “
Kuoppala Janne ”
Nyberg Sven ”
Paloste Airi ”
Perälä Karri ”
Pirkola Hannu ”
Puro Anne ”
Salmela Ahti ”
Salmi Jyrki ”
Tervahauta Aimo ”
Tiilikainen Aaro ”
Vesa Jari ”
Ylimaunu Juha ”
Ylipiessa Matti ”

Hyväksyttiin valtuuskunnan kokoonpano. Uusina suostumuksen antaneina jäseninä päätettiin valtuuskuntaan kutsua toimikaudeksi 2021-2024: Tanja Kavasvuo, Matti Ylipiessa, Janne Kuoppala, Juha Ylimaunu, Marjo Hyttinen, Karri Perälä ja Hannu Pirkola.

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi  vuodeksi 2021 valittiin Airi Paloste ja varapuheenjohtajaksi Anne Puro.

Hyväksyttiin hallituksen jäseniksi 2021-2022 seuraavat:
Heikki Lääkkölä
Markku Kokkola
Jukka Halttunen
Margit Kettunen
Venla Kakko
Talvikki Kemppinen (kaupungin hallituksen esittämä)
Pirita Hyötylä

Asiamiehenä jatkaa Jorma Virtanen ja sihteerinä Anja Holpainen

Päätettiin, ettei vuonna 2021 makseta kokouspalkkioita

Kemin kaupunginhallituksen valinnut kokouksessaan 23.11.2020 § 420 säätiön tilintarkastajaksi vuodelle 2020 tilintarkastusyhteisö KPMG:n Juha Väärälä KHT, JHT ja hänen varahenkilönä Heidi Heikkinen KHT, JH. Valtuuskunta vahvisti valinnan.

Valtuuskunta hyväksyi säätiön hallituksen esityksen tilintarkastajaksi vuodelle 2021 ja valitsi tilintarkastaja Mika Kemppaisen HT ja varalle Aarne Pohjolan HTM.

Säätiölain edellyttämät selvitykset

1.12.2015 voimaan tulleen säätiölain mukaisena selvityksenä säätiö ilmoittaa, ettei suppealle lähipiirille ole annettu avustuksia, eikä kokonaan tai osittain vastikkeettomia taloudellisia etuja. Lähipiirin kanssa ei ole tehty taloudellisia toimia. Suppeaan lähipiiriin kuuluville ei ole annettu rahalainoja, vastuita eikä vastuusitoumuksia.

Säätiön valtuuskunnan, hallituksen jäsenille, asiamiehelle eikä sihteerille ole maksettu palkkioita. Säätiö ilmoittaa myös, ettei vuoden 2020 tilinpäätöksen laatimisen jälkeen ole ollut säätiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.