Toimintakertomus

Kuvataiteilija Marjo Pitko sai ensimmäisen Annikki Riekko taidepalkinnon. Palkinnon luovuttivat Airi Paloste ja Heikki Lääkkölä.

Toimintakertomus 2021

Koronapandemia varjosti Kulttuuri- ja tiedesäätiön toimintaa myös vuonna 2021. Hallitus piti kokouksensa etenkin kevätkaudella etäkokouksina, ja varsinainen toiminta oli pandemian johdosta asetettujen kokoontumisrajoitusten säätelemää. Apurahahaku ja apurahojen myöntäminen toteutettiin kuitenkin normaaliin tapaan. Tosin varsinaista jakotilaisuutta vuosikokouksen yhteyteen ei voitu järjestää. Vuosikokous 28.4. pidettiin etäyhteyksien avulla, ja säätiöstä riippumattomista syistä jatkovuosikokous ruuhkautuneen tilintarkastuksen osalta sähköpostikokouksena 3.-5.6.

Huolimatta toisesta peräkkäisestä poikkeuksellisesta vuodesta säätiö toimi säädekirjansa mukaisin tavoittein:

Säätiön tarkoituksena on tukea, vaalia ja kehittää monipuolisesti Kemin kulttuurielämää, kuten taiteita ja perinteitä sekä Kemiä koskevaa tieteellistä tutkimusta. Säätiön jatkuvana haasteena on voimavarojensa kaikkinainen kasvattaminen.

Säätiön omistamat kaksi osakehuoneistoa ovat olleet vuokralla koko vuoden ajan.

As. Oy Hiskinkulman mittava peruskorjaus valmistui loppuvuodesta 2020. Remontti kasvatti säätiön yhtiölainaosuuden 27 213 euroon ja As. Oy Nahkurinkatu 26:n pienempi peruskorjaus nosti yhtiölainaosuuden 3 594 euroon. Yhtiölainaosuudet maksettiin pois purkamalla Op-sijoituspalvelussa olevaa 80 000 euron vakuutussäästöä 35 000 eurolla.

Vakuutussäästön kirjanpitoarvo laski näin 45 000 euroon. Markkina-arvo 31.12.2021 oli 75 996 euroa.

Syyskaudella hallitusta työllistivät erityisesti Annikki ja Jorma Riekon testamentin jälkityöt. Kymmenen taitelija Annikki Riekon posliinitaideteosta löysi syyskuussa paikkansa Kemin Digipoliksen auditoriosta. Etsintä taitelijan pysyvän näyttelyn sijoituspaikaksi päättyi täten onnellisesti.

Kemin Teollisuuskylä Oy ja sen toimitusjohtaja Tarja Heikonen halusivat arvostaa kemiläistä/tervolalaista taiteilijaa ja hänen elämäntyötään tarjoamalla taideteoksille näkyvän paikan. Digipoliksen auditoriossa taideteokset ovat sekä paikallisten että kansallisten ja kansainvälisten vieraiden nähtävillä.

Säätiön verkkosivu-uudistuksen toteuttajaksi valittiin hallituksen kokouksessa 25.8. paikallinen yritys, Kemin teollisuuskylässä toimiva Nomon Oy. Sivusto valmistui lokakuussa. Yhteistyö säätiön ja Nomonin välillä sujui erittäin hyvin, mikä näkyy myös lopputuloksesta. Uudet sivut löytyvät verkko-osoitteesta https://kulttuuritiedesaatiokemi.fi.

Nettisivulla on tietoa säätiön tapahtumista, historiasta, hallinnosta ja apurahojen hakukäytännöistä. Vuosikymmen sitten julkaistuista vanhoista sivuista aika oli jo ajanut ohitse, ja ne olivat myös vaikeasti päivitettävissä. Uudistus parantaa merkittävästi säätiön mahdollisuuksia tiedottaa toiminnastaan.

Vuoden 2021 Kemi-palkinto myönnettiin kemiläiselle kulttuurin monitoimijalle Pentti Korpelalle. Palkinnon arvo 1000 euroa ja se jaettiin seitsemännen kerran. Palkinto luovutettiin valtuuskunnan syyskokouksessa 23.11. Syyskokous pidettiin seurakuntakeskuksessa Kemin seurakunnan isännöimänä.

Kemi-palkinto on säätiön ja Kemin kaupungin yhdessä myöntämä tunnustus. Se voidaan myöntää kemiläiselle yksityishenkilölle, yhdistykselle, yritykselle tai muulle yhteisölle, jonka katsotaan rikastuttaneen paikallista kulttuuritoimintaa, parantaneen kemiläisten elämänlaatua, palveluja tai myönteistä kuvaa kaupungista.

Pentti Korpela on kemiläinen tietokirjailija, toimittaja, kuvaaja, freelancetyöntekijä, kitaristi ja lauluntekijä. Kansalliskirjaston mukaan Korpela on merkitty tekijäksi kaikkiaan 167 teokseen.

Annikki ja Jorma Riekon testamentin velvoitteen mukaisesti säätiön hallitus päätti 27.4. perustaa Taidepalkinto Annikki Riekon. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi ja on arvoltaan 3000 euroa.

Taidepalkinto voidaan myöntää Kemissä tai Lapin maakunnassa toimivalle, Kemistä tai Lapista lähtöisin olevalle muualla Suomessa työtään tekevälle aktiiviselle kuvataiteentekijälle. Palkittava voi olla myös taiteilija, jolla työssään on selvä kemiläinen tai lappilainen identiteetti.  Taidepalkinnon saajan edellytetään pitävän yhteisesti sovittuna aikana näyttelyn tuotannostaan joko Kemin taidemuseossa tai Historiallisessa museossa.

Palkinnon saajan, kuvataiteilija Marjo Pitkon, valitsi säätiön hallituksen nimeämä valiokunta, johon kuuluivat Kemin taidemuseon johtaja Tanja Kavasvuo sekä säätiön hallituksen jäsenet Talvikki Kemppinen, Jukka Halttunen ja Heikki Lääkkölä. Palkitsemistilaisuus järjestettiin 30.10.

Marjo Pitko on nimekkäimpiä Kemin-Tornion alueen kuvataiteilijoita ja osoittanut teoksillaan olevansa kansainvälisen tason taiteentekijä. Hän on taidegraafikko ja valokuvaaja, koulutukseltaan taiteiden maisteri. Taidepalkintoon liittyvä taidenäyttely on esillä Kemin taidemuseossa vuonna 2023

Kulttuuri- ja tiedesäätiön taidemyymälä, Taidekauppa Riekko, avattiin maanantaina marraskuun 1. päivänä Kemin City-Kulmassa. Kauppaa käytiin joulukuun puoliväliin asti.

Kaupassa myytiin perinnön kautta säätiölle tulleita taiteilija Annikki Riekon teoksia. Taidekaupalla säätiö tavoitteli vähintään 10 000 euron myyntiä, joka myös saavutettiin.

Myymättä jääneet teokset lahjoitettiin Kemin taidemuseolle, Kemin seurakunnalle, Tervolan kunnalle sekä paikallisille yhdistyksille lahjakirjoin vahvistettuna. Lahjoituksia saivat edellisten ohella Keminsuun nuorisoseura ry, Kivikon päiväkoti, Toivola-Luotolan setlementti ry, Tervolan nuorisoseura ry ja Veitsiluodon työväentalo.

Säätiön hallitus kiittää yrittäjä Jouko Uusitaloa myymälätilan antamisesta kulukorvausta vastaan taidekaupalle.  Kiitollisuuden osoituksena säätiö lahjoitti myös Ulla ja Jouko Uusitalolle Annikki Riekon taideteoksen. Tehdyt lahjoitukset vahvistettiin säätiön hallituksen kokouksessa 19. 1. 2022.

Kiitos kuuluu myös Jorma Virtaselle, joka vuodesta 2010 viime vuoden loppuun toimi säätiön asiamiehenä. Asiamiesaikanaan hän vaikutti merkittävästi säätiön toiminnan myönteiseen kehitykseen.

Säätiön hallitus 2021

Heikki Lääkkölä, puheenjohtaja

Margit Kettunen, varapuheenjohtaja

Teija Jestilä 1. 9. 2021 lähtien

Jukka Halttunen

Pirita Hyötylä 31. 8. 2021 saakka

Venla Kakko

Talvikki Kemppinen

Markku Kokkola

Asiamies Jorma Virtanen

Sihteeri Anja Holpainen

Toimintavuonna 2021 hallitus kokoontui kymmenen kertaa.

Apurahojen saajat

Heli Luokkala-Nevalainen     Kirja  Rokkimimmistä erityisäidiksi

Outi Hyvönen                          Taikurikerho lapsille

Raili Kantola                            Tekstiilitaulut sarjakuvina

Sami Pekola                              Tutkimusapuraha

Taina Rönkkö                          Taidenäyttelyn järjestäminen

Joni Säkkinen                          Bändin musiikkiesitys online

Laura Nuuttila                         Tanssijan käsikirja

Tuomo Klint                             Kaksikielinen laulukirja, italialaisten laulujen suomennos

Yhteensä 7000 euroa     

 Kemi-palkinto

Syyskokouksessa, yhdessä kulttuurilautakunnan kanssa, jaettiin VI I Kemi-palkinto. Palkinnon sai kemiläinen kulttuurin monitoimija Pentti Korpela

 Säätiön kevätvuosikokous

Säätiön kevätvuosikokous pidettiin 28.4. 2021 osin paikalla ollen, osin Teams-kokouksena. Tilintarkastuksen ruuhkautumisen jatkovuosikokous sähköpostitse 3.6.-5.6. 2021

Kuultiin toimintakertomuksen esittely, tilinpäätöksen esittely ja tilintarkastajien lausunto, jotka vahvistettiin.

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille säätiön tileistä vuodelta 2021.

 Sääntömääräinen syyskokous

Säätiön sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11. 2021 Kemin seurakunnan vieraana. Kokoukseen osallistumisessa myös Teams-mahdollisuus.

Kokouksessa päätettiin tulevan vuoden tulo- ja menoarvio, valtuuskunnan ja hallituksen kokoonpano sekä tilintarkastajat.

Säätiön valtuuskunnan jäsenet ovat alla olevassa yhteenvedossa ryhmitelty jäsenyyden päättymisvuoden mukaan.

Valtuuskunnan kokoonpano:

Vuoden 2022 loppuun saakka:

Peltoniemi Teuvo, Tölli Tuomas

Vuoden 2023 loppuun saakka:

Knuuti Eila, Mankkinen Ville

Vuoden 2024 loppuun saakka:

Alm Anna, Hiltunen Juhani, Hirvenmäki Kimmo, Kavasvuo Tanja, Kuoppala Janne, Nyberg Sven, Paloste Airi, Perälä Karri, Pirkola Hannu, Pitko Marjo, Puro Anne, Salmi Jyrki, Salmela Ahti,    Tervahauta Aimo, Tiilikainen Aaro, Vilén Jukka, Ylimaunu Juha, Ylipiessa Matti

Vuoden 2025 loppuun saakka:

Ahonen Olli, Hanhisuanto Kari, Jauho Maria, Saarento Arja

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2022 valittiin Anne Puro ja varapuheenjohtajaksi Hannu Pirkola.

Hyväksyttiin hallituksen jäseniksi 2021-2022 seuraavat:

Heikki Lääkkölä, Markku Kokkola, Jukka Halttunen, Margit Kettunen, Venla Kakko, Teija Jestilä              (kaupunginhallituksen esittämä), Talvikki Kemppinen  (kaupunginhallituksen esittämä)

Sihteerinä jatkaa Anja Holpainen

Päätettiin, ettei vuonna 2022 makseta kokouspalkkioita

Kemin kaupunginhallituksen on valinnut kokouksessaan

säätiön tilintarkastajaksi vuosille 2021-2023 tilintarkastusyhteisö KPMG:n Juha

Väärälä KHT, JHT ja hänen varahenkilönä Antti Kääriäinen KHT.  Valtuuskunta vahvisti valinnan.

Valtuuskunta hyväksyi säätiön hallituksen esityksen tilintarkastajaksi

vuodelle 2022 ja valitsi tilintarkastaja Mika Kemppainen HT ja varalle Aarne

Pohjola HTM, JHT

Säätiölain edellyttämät selvitykset

1.12.2015 voimaan tulleen säätiölain mukaisena selvityksenä säätiö ilmoittaa, ettei suppealle lähipiirille ole annettu avustuksia, eikä kokonaan tai osittain vastikkeettomia taloudellisia etuja. Lähipiirin kanssa ei ole tehty taloudellisia toimia. Suppeaan lähipiiriin kuuluville ei ole annettu rahalainoja, vastuita eikä vastuusitoumuksia.

Säätiön valtuuskunnan, hallituksen jäsenille, asiamiehelle eikä sihteerille ole maksettu palkkioita. Säätiö ilmoittaa myös, ettei vuoden 2021 tilinpäätöksen laatimisen jälkeen ole ollut säätiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.