Apurahan saajalle

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Apuraha on käytettävä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden aikana. Jos kyseessä on usean vuoden työskentely, se tulee aloittaa viimeistään myöntöä seuraavana vuonna. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tai apurahaa ei käytetä mainitussa ajassa, muutokseen on pyydettävä kirjallisesti säätiön suostumus. Muussa tapauksessa apuraha katsotaan peruuntuneeksi.

Säätiö ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle apurahanhakijalle tekemänsä päätöksen kyseisen hakijan osalta. Päätös tehdään kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Säätiö ei perustele tekemiään päätöksiä.

Apuraha maksetaan saajan ilmoittamalle pankkitilille kuukauden sisällä myönteisen päätöksen jälkeen.