Apurahan hakijalle

Säätiön 3 §:n mukaan säätiö myöntää apurahoja, avustuksia ja palkintoja kemiläisen taide- ja kulttuurielämän, kemiläisen perinteen sekä Kemiä koskevan tieteellisen tutkimuksen eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Säätiö jakaa apurahoja vuosittain. Apurahojen hakuaika ilmoitetaan hakemusvuoden helmikuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan hakukriteerit kyseiselle vuodelle.

Kulttuuri- ja tiedesäätiön apurahoja voidaan myöntää

  1. kulttuurin- ja taiteentekijöille
  2. tieteen- ja tutkimuksentekijöille
  3. kotiseututyöntekijöille

Vuoden 2022 apurahojen hakuaika on päättynyt. Apurahaa voi hakea alla olevilla lomakkeilla. Ensisijaisesti toivotaan käytettävän sähköistä lomaketta.

Sähköinen hakulomake

Tulostettava hakulomake