Apurahan hakijalle

Säätiön 3 §:n mukaan säätiö myöntää apurahoja, avustuksia ja palkintoja kemiläisen taide- ja kulttuurielämän, kemiläisen perinteen sekä Kemiä koskevan tieteellisen tutkimuksen eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Apurahoja voidaan myöntää myös Kemin vaikutusalueelle.

Säätiö jakaa apurahoja vuosittain. Apurahojen hakuaika ilmoitetaan hakemusvuoden helmikuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan hakukriteerit kyseiselle vuodelle.

Kulttuuri- ja tiedesäätiön apurahoja voidaan myöntää

  1. kulttuurin- ja taiteentekijöille
  2. tieteen- ja tutkimuksentekijöille
  3. kotiseututyötä tekeville

Vuoden 2023 apurahojen haku on parhaillaan meneillään ja päättyy 28.3. Apurahaa voi hakea alla olevilla lomakkeilla. Ensisijaisesti toivotaan käytettävän sähköistä lomaketta.

Sähköinen hakulomake

Tulostettava hakulomake