Perinteistä työtä ja uusia avauksia

Syyskokokouksessaan säätiö lahjoitti Kemin seurakunnalle taiteilija Annikki Riekon kaakelilaattateoksen. Teosta tutkiskelemassa kirkkoherra Tuomas Tölli ja valtuuskunnan uusi puheenjohtaja Anne Puro
Syyskokokouksessaan säätiö lahjoitti Kemin seurakunnalle taiteilija Annikki Riekon kaakelilaattateoksen. Teosta tutkiskelemassa kirkkoherra Tuomas Tölli ja valtuuskunnan uusi puheenjohtaja Anne Puro

24.11.2021

Säätiön valtuuskunta kokoontui syyskokoukseensa tiistaina 23.11. Kemin seurakunnan isännöimänä. Kokouksessa päätettiin suuntaviivat tulevan vuoden toiminnalle, hyväksyttiin talousarvio ja tehtiin myös henkilövalintoja.

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Anne  Puro. Vuodesta 2017 valtuuskunnan puheenjohtajana toiminut Airi Paloste ei enää asettunut ehdolle, mutta hän jatkaa valtuuskunnan jäsenenä. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Pirkola.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman mukaan säätiö tekee tulevanakin vuonna perinteistä työtään mutta hakee myös uusia avauksia.

Tarkoituksena on tukea, vaalia ja kehittää Kemin kulttuurielämää kuten taiteita ja perinteitä sekä Kemiä koskevaa tieteellistä tutkimusta.

Varallisuutta hoidetaan tuottavasti ja turvallisesti. Säätiö on sijoittanut varojaan kahteen asunto-osakkeeseen ja OP-sijoitusvakuutukseen. Säätiön varallisuuteen kuuluvat myös osake- ja rahastosijoitukset ja pankkitileillä oleva varat.

Kaija Annikki Riekon testamenttilahjoitus nosti säätiön taloudellisen kantokyvyn uudelle tasolle antaen samalla mahdollisuuden uusille avauksille. Testamentin velvoitteet on pääosin hoidettu, mutta vaativat edelleen hallituksen aktiivisuutta.

Säätiön julkisuuskuvaa pyritään kehittämään sellaiseksi, että mahdollisimman moni nykyinen ja entinen kemiläinen voi samaistua säätiön päämääriin. Säätiön uudet verkkosivut parantavat osaltaan mahdollisuuksia säätiöinformaation jakamiseen.

Yhteistyötä ja verkottumista Kemin ja seutukunnan muiden kulttuuritoimijoiden kanssa edistetään säätiön kannalta tärkeiden kulttuurihankkeiden toteuttamiseksi.

Kulttuuri- tiedesäätiö Kemi 2000 jatkaa vuonna 2022 apurahojensa jakoperusteiden uudistamista ja uusien periaatteiden kokeilua. Hallitus valmistelee vuosi kerrallaan uudistetut periaatteet, jotka julkaistaan apurahojen hakukuulutuksen yhteydessä. Apurahat yhteismäärältään 7000 euroa ilmoitetaan haettaviksi maaliskuussa. Jakoperiaatteet ja hakulomakkeet ovat säätiön kotisivuilla.

Vuonna 2015 sovittiin kaupungin kanssa yhteisesti ilman hakumenettelyä vuosittain jaettavasta 1000 euron suuruisesta Kemi-palkinnosta. Yhteistyöllä pyritään vähitellen kasvattamaan kaupungissa jaettavan kulttuurin ja tieteen tukirahoituksen kokonaismäärää. Myös vuonna 2022 Kemi-palkinto jaetaan yhdessä hyvinvointilautakunnan edustajien kanssa.

Riekon testamentin velvoittamana hallitus perusti palkinnon nimeltään Taidepalkinto Annikki Riekko. Palkinto on tarkoitettu pohjoisen kuvataiteilijoille. Saajasta päättää säätiön hallitus. Palkinto jaetaan valtuuskunnan syyskokouksessa joka toinen vuosi.

Vuonna 2014 neuvoteltiin Kemin kaupungin kanssa sopimus pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Säätiö tarjoutuu ottamaan vastatakseen toimialaansa kuuluvien hankkeiden tai tilaisuuksien hoitamisen. Vastavuoroisesti kaupunki maksaa kustannukset siten kuin erikseen sovitaan. Ajatuksena on samalla varmistaa säätiölle vuosittainen rahantulo. Tulevista mahdollisista yhteishankkeista ei ole vielä keskusteltu kaupungin kanssa.

Seuraavista aloitteista on keskusteltu hallituksessa. Kaikki ovat kiinnostavia ja toteuttamiskelpoisia, ainakin jalostettuina. Luonnollisesti toteutukset jakautuvat monelle vuodelle, vaikka joitakin niistä valmisteltaisiin jo tulevavana vuonna.

Tulevan toiminnan ehdotuksia:

­*Järjestetään musiikki-, teatteri- , tanssitilaisuuksia, ei kilpailemaan kemiläisten kanssa, vaan olemaan tarjonnan lisänä sellaiselle kulttuurille, jota muut eivät tee.

 *Kustannetaan kaupunginorkesterille nimekäs vieraileva kapellimestari tai solisti.

 *Kaunistetaan kaupunkia uudella muraalitaideteoksella.

 *Kutsutaan esiintymään esim. tunnettu, pidetty näyttelijä sooloesityksineen.

 *Kutsutaan taidemuseolle lainaan jokin kansallisaarre kesän vetonaulaksi.

 *Kaunistetaan kaupunkia julkisella veistoksella tai muulla teoksella esim. Sauvosaaren sairaalaan ja Leipätehtaan korttelien alueelle suunniteltuun hoivakotien ikivihreään kortteliin.

 *Kustannetaan Easy Living viikolle/Satama Openiin esim. Aira Samulinin tyylinen vetonaula ja kutsutaan ikäihmiset mukaan

 *Järjestetään syksyllä Valoviikko, jossa esim. julkisia rakennuksia valaistaan liikkuvilla kuvilla eri tavoin.

*Järjestetään korkeatasoinen, kiinnostava tiedeluento ajankohtaisesta aiheesta.